Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Актуализация

За актуализация на системата изпълнете следните действия:

1. Заплатете таксата за актуализация по посочената от нас банкова сметка.
2. Заявете предварително желания ден и час за обновяване.
3. След приключване на работа за деня архивирайте данните по познатия Ви начин. Затворете системата на всички работни места. Конфигурационният файл Notaris.fdb, който се намира на основния за системата НОТАРИС компютър изпратете на нашия мейл. Преди да го изпратите го компресирайте в ZIP или RAR формат. От момента на изпращане за обновяване до момента на инсталация на новостите не работете със системата НОТАРИС.
4. След обновяване той ще ви бъде върнат с указания за инсталация на новостите и инструкция за работа.

Препоръчваме да правите актуализациите с помоща на компютърен специалист на място в кантората.