Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Защо НОТАРИС

· Нашите продукти са напълно адаптирани към нормативните изисквания.
· Ние следим ежедневно промените на нормативната база и своевременно актуализираме системите.
· Могат да бъдат индивидуализиран съобразно Вашата организация на работа.
· Работят в мрежа с неограничен брой потребители.
· Предлагаме поддръжка на системите с гарантиран бърз срок на реакция.
· Осъществяват контрол на въвежданата информация който елиминира възможността за грешки.
· Осигуряват изключителна бързина и пълнота при извършване на справки по най-различни признаци.
· Благодарение на най-модерните програмни средства и организация на базата данни, системите не допускат неоторизиран достъп и е налице пълната защита на информацията.
· Ние сме в състояние да прехвърлим цялата Ви клиентска база данни от алтернативни продукти в НОТАРИС.
· Придружени са от подробна документация с инструкции за работа.
· Вие цените Вашето време и заслужавате да бъдете освободени от рутинни и повторяеми операции, които НОТАРИС върши вместо Вас бързо, безпогрешно и безотказно.
· С прилагането на НОТАРИС Вашата и на Вашия екип продуктивност се увеличават неимоверно, а данните и информацията са винаги верни, точни и защитени.
· Времето спестено с помощта на НОТАРИС Ви дава възможност за обслужване на повече клиенти, а за клиентите бързината и точността на работата е един от критериите за качество и те отново ще изберат да бъдат обслужвани от Вас.
· При създаването и актуализирането на програмата ние се водихме и винаги ще се интересуваме от желанието да работите с нея бързо, лесно и удобно.
· За работа със системата не е необходимо продължително обучение на Вашия екип. Причината за това е лекия и дружелюбен интерфейс, при който за всяко действие е изведен бутон с картинка или текст за командата.
· Системите нямат нито един от недостатъците, които са установени от потребителите на сходните продукти.
· НОТАРИС е идеалното съчетание между оптимална цена, богата функционалност и естетически издържан дизайн.