Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

За адвокати

АДВОКСИ е “all in one”, лесно за използване решение, предназначено специално за адвокатски кантори. С нашия напълно интегриран софтуер за управление на адвокатски практики Вие ще бъдете в състояние да работите по-ефективно, с по-малък риск и да подобрите обслужването на своите клиенти.

Нашият правен софтуер обединява всички необходими функции – юридически календар, управление на контакти, управление на дела и проекти, обработка и централизирано съхранение на документи, създаване и типизация на документи, проверка за конфликт на интереси/свързани лица, отчитане на времето, всеобхватни справки и анализи, фактуриране и връзка към счетоводни програми. Така можете да направите всичко необходимо използвайки една централизирана база данни.

Поемете контрол на вашата практика с интегрирано решение – двойното въвеждане на данни, се елиминира, контролните механизми предпазват от грешки, спестеното време се оползотворява откривайки ресурс за фокусиране към дейности генериращи нови доходи.

С АДВОКСИ Вие сте в състояние да минимизирате документооборота на хартия и да консолидирате софтуерните решения в едно, което да може да прави всичко, което Ви е необходимо: календар, управление на делата и проектите, управление на документите, планиране и отчет на работата, управление и анализ на доходността, фактуриране и отчитане.

АДВОКСИ ще улесни Вашата дейност и обслужването на Вашите клиенти, като в същото време Ви осигурява контролиран достъп, точност, пълнота и безотказност при въвеждане, поддържане и ползване на информацията. Нашата компютърна програма за адвокати и адвокатски кантори успешно работи в реални условия в кантори на Ваши колеги от 2006 година и се радва на отлични отзиви.

С АДВОКСИ ще получите обучение, поддръжка и актуализации.

Допълнителна информация можете да откриете на адрес http://www.advoxy.com.