Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

За нотариуси

Представяме Ви специално разработената компютърна система за автоматизиране на дейността на нотариусите. Най-важните и предимства са:

. Системата е много гъвкава, лесна и логична за работа. Въвежда се цялата информация в модул Регистър, а оттам тя напълно автоматично се пренася в Общия Регистър и ако е необходимо в Азбучния указател на сделките, Регистъра за завещания и всички останали документи и свързани справки. Настройват се достигнатите поредни номера и може спокойно да се стартира работа в избран от Вас ден на годината. В НОТАРИС е заложен калкулатор на нотариалните такси съобразен с Тарифата.
. Сигурността на системата и данните е гарантирана. В края на всеки оперативен ден чрез бутона Архивиране от системата ще получите за секунди архив на цялата си информация на външен технически носител USB Flash или CD. Прекъсването на електрическото захранване не е проблем – предвидили сме предпазни функции, с които НОТАРИС автоматично записва въведената до момента информация и предотвратява загуба на данни. В НОТАРИС е предвидена възможност за дефиниране и контрол на достъпа до информация за различните служители в кантората.
. Сканирането и Copy-Paste функцията от и към свързани Word документи ускоряват работата и я превръщат в удоволствие.
. Общият регистър е във формат на отпечатване А4, съобразно допустимото от Наредба 32 с размери предвидени за подвързване. Печата може да се извършва двустранно, както и да се отпечатват отделно страница по страница или дни във време по избор.
. Азбучният указател се формира напълно автоматично за всички страни участващи в сделките без необходими допълнителни действия от страна на потребителите.
. Щемпелите във всички образци съгласно Наредба № 32 се формират и попълват автоматично с данните от вписаните нотариални производства, като ползването им от системата е по Ваше желание.
. Справките се получават за секунди обхващайки без ограничение продължителни минали периоди включително и минали години. НОТАРИС осигурява пълни справки за нотариалните производства по Дата, по Номер от Общия регистър, по Дело, Акт и Том, по Страна, по ЕГН/БУЛСТАТ, по име, по МПС, по Имот. Осигурени са справки за Сметки/Фактури във всички разрези, както и справки за Нотариалната Камара, БНБ, АФР и много други.