Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Изисквания

Изисквания към компютърната конфигурация

За работа на системата е достатъчна всяка съвременна компютърна конфигурация, на която работи Windows XP или следващи версии.