Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Инсталиране на работна станция

Инструкция за инсталиране и преинсталиране на допълнителни работни места към НОТАРИС.

1. Ако правите преинсталация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО запазете на външен носител папката на програмата преди преинсталиране. Обикновено папката е „C:\Program Files\Notaris\“. По изключение папката може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране. Запазете и иконите на всички продукти на НОТАРИС от Вашия десктоп. Ако инсталирате нова станция копирайте посочената информация от друга работеща станция.

2. От инсталационния диск на НОТАРИС инсталирайте Firebird и след това Notaris на новия/допълнителния компютър и ни се обадете за активиращ ключ. Въведете активиращия ключ. Системата издава съобщение, че е активна за 30 дни. Затворете системата с бутона “Изход”.

3. Възстановете информацията като копирате обратно цялата папка на НОТАРИС, която сте запазили от старата работна станция. Препокрийте всички файлове. Възстановете и иконите на десктопа. Ако нямате запазени папка и икони изпълнете т.4 и т.5.

4. Ако нямате стара работна станция си запишете точно името на сървърния/основния за НОТАРИС компютър. Името на сървърния компютър се вижда на самия него от My Computer, десен бутон, Properties, Computer Name.

5. Върху иконата на НОТАРИС на новия/допълнителния компютър, натиснете десен бутон на мишката и изберете Properties. В Target след “C:\Program Files\Notaris\Notaris.exe“ въведете един интервал и след интервала копирайте още веднъж “C:\Program Files\Notaris\Notaris.ехе“. Във този втори запис преди С: въведете името на сървърния компютър и „:“, а ехе в края коригирайте на fdb. Съответно Target придобива вида

“C:\Program Files\Notaris\Notaris.exe“ “SERVER:C:\Program Files\Notaris\Notaris.fdb“

Потвърдете с Apply и с това Програмата е свързана към основния компютър и е готова за работа.

В първата част на Target се посочва пътя към програмата на клиентския компютър, а във втората – пътя към базата данни на сървъра (как сървъра вижда програмата). По изключение папката на клиента или сървъра може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране и коригирайте съответната част.

Firebird-1.5.6.5026-0-Win32
Firebird-3.0.11.33703_0_Win32
Firebird-3.0.11.33703_0_x64

Ако инсталирате Firebird 1.5 на Windows Vista, 7, 8 или 10 изключете опцията „Install Control Panel Applet“.
Ако инсталирате Firebird 3 включете опцията „Generate client library as GDS32.DLL …“ и не въвеждайте парола.

Ако инсталирате на Windows 10 и версията на НОТАРИС, с която работите е по-стара от 2018, след инсталирането на Windows 10 Fall Creators Update програмата спира да работи – блокира се работата на Firebird. Вариантите за решаване на проблема със съвместимостта са:
– задържате ъпдейтите на Windows до преди Windows 10 Fall Creators Update
– преминавате към актуална версия на НОТАРИС
Нашата препоръка е да работите с актуални версии на НОТАРИС и за да можете да инсталирате всички ъпдейти на Windows.

Проверете дали имате права за запис на нови файлове в папката на НОТАРИС. Намерете папката на НОТАРИС в My Computer. С десния бутон на мишката върху нея изберете Properties и след това Security. Натиснете бутон Edit, маркирайте в горната част група Users, а в долната част отметка Full Control. Потвърдете с ОК.

Ако има проблеми със свързването проверете настройките на „Windows Firewall“ на сървърния компютър. Необходимо е или да го изключите или в „Изключения“ (Exceptions) да добавите TCP порт 3050 за да разрешите връзката към него.