Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Инсталиране на сървър

Инструкция за преинсталиране на сървър на НОТАРИС.

1. Ако преинсталирате сървър ЗАДЪЛЖИТЕЛНО запазете на външен носител папката на програмата преди преинсталиране. Обикновено папката е „C:\Program Files\Notaris\“. По изключение папката може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране. Запазете и иконите на всички продукти на НОТАРИС от Вашия десктоп.

2. Запазете името на сървъра и папката, в която е инсталирана програмата за да не се налага промяна и по клиентските компютри.

3. От инсталационния диск/пакет на НОТАРИС инсталирайте Firebird и след това Notaris на новия компютър и ни се обадете за активиращ ключ. Въведете активиращия ключ. Системата издава съобщение, че е активна за 30 дни. Затворете системата с бутона “Изход”.

4. Възстановете информацията като копирате обратно цялата папка на НОТАРИС, която сте запазили от стария сървър. Препокрийте всички файлове. Възстановете и иконите на десктопа.

5. Проверете настройките на „Windows Firewall“. Необходимо е или да го изключите или в „Изключения“ (Exceptions) да добавите TCP порт 3050 за да разрешите връзката към него.

6. В новата инсталация е необходимо отново да настроите къде НОТАРИС да архивира информацията (път към USB Flash устройството). Това се настройва от „Системни“, „Параметри на системата“, „Системни“ – „Директория за архивиране“. След избора се потвърждава със „Запис“. Направете пробен архив за да сте сигурни, че настройката е коректна.

Firebird-1.5.6.5026-0-Win32
Firebird-3.0.11.33703_0_Win32
Firebird-3.0.11.33703_0_x64

Ако инсталирате Firebird 1.5 на Windows Vista, 7, 8 или 10 изключете опцията „Install Control Panel Applet“.
Ако инсталирате Firebird 3 включете опцията „Generate client library as GDS32.DLL …“ и не въвеждайте парола.

Ако инсталирате на Windows 10 и версията на НОТАРИС, с която работите е по-стара от 2018, след инсталирането на Windows 10 Fall Creators Update програмата спира да работи – блокира се работата на Firebird. Вариантите за решаване на проблема със съвместимостта са:
– задържате ъпдейтите на Windows до преди Windows 10 Fall Creators Update
– преминавате към актуална версия на НОТАРИС
Нашата препоръка е да работите с актуални версии на НОТАРИС и за да можете да инсталирате всички ъпдейти на Windows.

Проверете дали имате права за запис на нови файлове в папката на НОТАРИС. Намерете папката на НОТАРИС в My Computer. С десния бутон на мишката върху нея изберете Properties и след това Security. Натиснете бутон Edit, маркирайте в горната част група Users, а в долната част отметка Full Control. Потвърдете с ОК.