Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Инсталиране

За инсталиране и преинсталиране на програмата Ви е нужен инсталационния диск/пакет на НОТАРИС, който сте получили при закупуването на програмата. Ако дискът/пакетът е изгубен можете да получите нова инсталация по електронната поща срещу предварително заплащане.

За инструкции при преинсталиране на сървър на НОТАРИС вижте ТУК.
За инструкции при инсталиране и преинсталиране на работна станция на НОТАРИС вижте ТУК.