Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Минали години

Ако след приключване на годината имате нужда от достъп до информацията за 2023-ва година изпълнете следните действия:

В случай, че имате или направите актуализация към Версия Нотарис 2022, миналите години ще Ви се добавят автоматично и не е необходимо да правите нищо допълнително. За версии на НОТАРИС по-стари от 2010-та година, не е възможен достъп до минали години без актуализация на системата.

1. Затворете програмата НОТАРИС на всички работни места.
2. Изтеглете файлa OldYears2023.exe
3. Стартирайте го от основния за НОТАРИС компютър и изберете ‘Extract’. По подразбиране е избрана папка „C:\Program Files\Notaris\“, но ако Вашата инсталация е в друга папка трябва да я посочите. Коя е точната папка можете да видите от статус линията веднага след стартиране на системата.
4. Отворете папката, в която е инсталирана НОТАРИС и стартирайте NScript.exe
5. Изберете „Обработки“ – „Изпълни“.
6. Маркирайте файла „OldYears2023.sql“ и „Open“. Потвърдете с „Да“ и след изпълнението затворете програмата.

След тези действия следва 2023-ра да се е появила в „Обработки“ – „Минали години“ на НОТАРИС.

За достъп до 2022-ва година изтеглете файлa OldYears2022.exe
За достъп до 2021-ва година изтеглете файлa OldYears2021.exe
За достъп до 2020-та година изтеглете файлa OldYears2020.exe
За достъп до 2019-та година изтеглете файлa OldYears2019.exe
За достъп до 2018-та година изтеглете файлa OldYears2018.exe
За достъп до 2017-та година изтеглете файлa OldYears2017.exe
За достъп до 2016-та година изтеглете файлa OldYears2016.exe
За достъп до 2015-та година изтеглете файлa OldYears2015.exe
За достъп до 2014-та година изтеглете файлa OldYears2014.exe
За достъп до 2013-та година изтеглете файлa OldYears2013.exe
За достъп до 2012-та година изтеглете файлa OldYears2012.exe
За достъп до 2011-та година изтеглете файлa OldYears2011.exe