Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Нотарис ДДС

. НОТАРИС ще върши вместо Вас отговорната, трудоемка и строго специфична дейност по нотариалното и ДДС счетоводство като елиминира риска от човешка грешка.
. Благодарение на НОТАРИС няма да Ви се наложи да назначите допълнителен персонал за издаване на фактури и въвеждане на информация за ДДС.
. Ще запазите финансовата информация поверителна в рамките на нотариалната кантора.
. Финансовият модул издава автоматично Сметка/Фактура като пести време и Ви застрахова от грешки. Системата попълва напълно автоматично информацията за клиента, кантората, основанието, таксите, данъчната основа, размера на ДДС, общата сума и всички необходими по ЗДДС реквизити готови за отпечатване.
. Автоматично пренася данните в Дневника за продажбите по ЗДДС.
. Дава възможност за попълване на Дневника за покупките по ЗДДС.
. Изготвя автоматично месечната Справка-декларация.
. Дава възможност за отпечатване на Дневниците и Справката-декларация.
. Формира файловете „DEKLAR.ТХТ“, „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ за запис на магнитен или оптичен носител съгласно изискванията на ППЗДДС и напълно съвместими със софтуера на НАП за отчетни регистри по ЗДДС.
. Резултативната информация вярно и точно отразява въведените данни.
. Модулът работи в мрежа и повече от един потребители могат да издават финансови документи в точна зависимост от организацията в кантората.
. Работата с модула е лека и логична, адаптацията на служителите е бърза – всички трудоемки, сложни и строго специфични счетоводни функции и операции са поети и се извършват от софтуера.
. Финансовият модул на НОТАРИС ще бъде софтуерно поддържан и актуализиран съобразно голямата динамика и строгата специфика на нормативната база – ЗДДС, Правилника за приложението му и всички свързани нормативни документи.
. Осъществяваме на място внедряване, инсталация и настройки съобразно специфични изисквания и обучение на екипа за работа.

Как да актуализирате прочетете ТУК.