Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС ЕР 2023-09

В съответствие с изискванията за съвместимост с новата версия на системата ЕДИНСТВО, съгласно Наредба за допълнение на Наредба №32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори публикувана в бр. 70/15.08.2023 г. на Държавен вестник, Ви уведомяваме, че е готова и новата версия на нашия модул за автоматично изпращане на данни – НОТАРИС ЕР 2023-09.

Добавена е възможност за изпращане на:
• Пълномощни ИНВ. ПОСРЕДНИЦИ
• Пълномощни ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Настоящата актуализация е възможна САМО ако разполагате с модула за изпращане към новия програмен интерфейс на Единство от Юни 2023.

ПРИНЦИП НА РАБОТА:
1. Предвидени са два режима на работа в зависимост от версията на НОТАРИС, с която работите:
a. Интегриран с НОТАРИС (за потребители с версия НОТАРИС 2022) – в общия регистър, директно от регистрационния номер има функция „ИЗПРАЩАНЕ КЪМ ЕДИНСТВО“. Така може да се изпраща информация незабавно за всеки номер веднага след въвеждането му. ПРЕПОРЪЧВАМЕ РАБОТАТА В ТОЗИ РЕЖИМ, защото е по-бърз и лесен за работа.
b. Самостоятелен режим (за потребители с версии по-стари от НОТАРИС 2022) – с отделен модул се формира извадка от регистъра за определен период (дата). Избраните с маркиране записи се изпращат директно към ЕДИНСТВО чрез новия модул НОТАРИС ЕР 2023.
2. Преди да бъде изпратена информация към ЕДИНСТВО, тя се визуализира и Вие ще знаете какво точно ще бъде изпратено. Допуска се и редакция на информацията ако е необходимо. Например когато е достатъчно изпращането на “извлечение“ от пълномощно можете да изтриете частта от описанието на действието, която не трябва да бъде изпратена.

НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:
В зависимост от версията на НОТАРИС, с която работите вижте указанията:
. За потребители на версия 2022 прочетете ТУК.
. За потребители на версия по-стара от 2022 прочетете ТУК.

С каква версия работите се вижда в горния десен ъгъл на екрана след стартиране на Нотарис. Ако на третия ред виждате 6.22.x.xxx означава, че сте с версия 2022.