Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС ЕР2016 – Инсталиране за версия преди 2015

НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:

1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете новия модул от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“. Разкомпресирайте изтегления файл „NotarisER2016.rar“ (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Не го правете в отделна папка, а в главната на НОТАРИС.
7. Намерете и стартирайте NotarisER.exe – намира се в същата папка.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва.

9. В зависимост от версията на НОТАРИС, с която работите има два начина за стартиране на работата с модула:
9.1. За версии по-стари от НОТАРИС 2010 (при тях в меню „Обработки“ няма опция „Регистри Нотариална Камара“), маркирайте „NotarisER.exe“. С десния бутон на мишката изберете „Send To -> Desktop (create shortcut)“ за да създадете Shortcut за новия модул. Ако желаете да инсталирате модула на клиентска станция, следва в Target на създадения Shortcut да добавите с коя БД ще работи – както в основната програма. Старият Shortcut „NotarisER“ трябва да бъде изтрит.
9.2. За версии след НОТАРИС 2010 – при тях в меню „Обработки“ има опция „Регистри Нотариална Камара“.