Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС ЕР2016 – Инсталиране за версия 2015

НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:

1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Заявете предварително желания ден и час за обновяване. След заплащане ще получите имейл с новата версия на НОТАРИС.

Препоръчваме актуализацията да се направи от компютърен специалист.

Актуализация на сървър
4. Идете на сървъра за НОТАРИС (ако вече не сте). Направете архив на външен носител от системата.
5. Затворете системата на всички работни места. Намерете работната папка на НОТАРИС. Обикновено е c:\Program Files\Notaris\. Коя е папката се вижда от шорткът-а или при стартиране на НОТАРИС се изписва в статус линията – долу на екрана. Направете архив на папката (копирайте я на друг носител).

6. Изтеглете NotarisUpdate_2016_04.rar и го запишете точно в папката на НОТАРИС. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Не го правете в отделна папка, а в главната на НОТАРИС. Намерете файл NUpdate.exe и го стартирайте. Изпълнете последователно стъпките 1-4 като следите да няма съобщения за грешки в бялото поле долу.

7. Изтеглете NotarisЕxe_2016_04.rar и го запишете в папката на НОТАРИС. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Потвърдете подмяната на всички файлове (Yes to All/ Да за всички). Намерете файл NotarisERG.exe и го стартирайте. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва. С това актуализацията на сървъра е готова. За да проверите стартирайте НОТАРИС. След стартирането проверете версията – в горния десен ъгъл трябва да бъде 5.16.4.xxx. Ако е така всичко е наред.

Актуализация на работните станции (на всички)
8. Изтеглете NotarisЕxe_2016_04.rar и го запишете в папката на НОТАРИС. Обикновено е c:\Program Files\Notaris\. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Потвърдете подмяната на всички файлове (Yes to All/ Да за всички). С това актуализацията на станцията е готова. За да проверите стартирайте НОТАРИС. След стартирането проверете версията – в горния десен ъгъл трябва да бъде 5.16.4.xxx. Ако е така всичко е наред.

Начинът на работа не се променя. Над таблицата със страните (ЕГН/Име) има нова таблица – „Регистри ЕДИНСТВО„. Там се посочва съответното производство в кой регистър да се изпрати (допуска се и повече от един). Изпращането става от „Опции“, „Изпращане към ЕДИНСТВО“. Ако се изпараща в два регистъра (например пълномощно за имот и банка) – процедурата се повтаря като трябва да се избира съответния регистър. След изпращане се появява и адреса, на който можете да видите съответния запис.