Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС ЕР2023 – Инсталиране за версия преди 2022

НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:

1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител, като копирате цялата папка Нотарис.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете новия модул от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“. Разкомпресирайте изтегления файл „NotarisER2023.09.rar“ (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Не го правете в отделна папка, а в главната на НОТАРИС.
7. Намерете и стартирайте NotarisERG.exe – намира се в същата папка.
8. Свържете се с нас (за предпочитане по имейл) за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите Вашия номер в НК, дата на плащане и идентификатора, който системата Ви показва.
9. Стартиране на работата с модула е от меню „Обработки“ има опция „Регистри Нотариална Камара“.

Забележка: Повторете инсталирането на модула (т.5 и т.6) на всички компютри, на които работи НОТАРИС, като няма нужда от повече активациии.

Инструкция за работа с модула