Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС ЕР2023 – Инсталиране за версия 2022

НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:

1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. След заплащане ще получите имейл с новата версия на НОТАРИС.

Препоръчваме актуализацията да се направи от компютърен специалист.

Актуализация на сървър
4. Идете на сървъра за НОТАРИС (ако вече не сте). Направете архив на външен носител от системата, като копирате цялата папка Нотарис.
5. Затворете системата на всички работни места. Намерете работната папка на НОТАРИС. Обикновено е c:\Program Files\Notaris\. Коя е папката се вижда от шорткът-а или при стартиране на НОТАРИС се изписва в статус линията – долу на екрана. Направете архив на папката (копирайте я на друг носител).

6. Изтеглете NotarisUpdate_2023_09.rar и го запишете точно в папката на НОТАРИС. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Не го правете в отделна папка, а в главната на НОТАРИС. Намерете файл NUpdate.exe и го стартирайте. Изпълнете последователно стъпките 1-4 като следите да няма съобщения за грешки в бялото поле долу.

7. Изтеглете NotarisЕxe_2023_09.rar и го запишете в папката на НОТАРИС. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Потвърдете подмяната на всички файлове (Yes to All/ Да за всички). Намерете файл NotarisERG.exe и го стартирайте. Свържете се с нас (за предпочитане по имейл) за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите Вашия номер в НК, дата на плащане и идентификатора, който системата Ви показва. С това актуализацията на сървъра е готова. За да проверите стартирайте НОТАРИС. След стартирането проверете версията – в горния десен ъгъл трябва да бъде 6.23.9.xxx. Ако е така всичко е наред.

Актуализация на работните станции (на всички компютри)
8. Изтеглете NotarisЕxe_2023_09.rar и го запишете в папката на НОТАРИС. Обикновено е c:\Program Files\Notaris\. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Потвърдете подмяната на всички файлове (Yes to All/ Да за всички). С това актуализацията на станцията е готова. За да проверите стартирайте НОТАРИС. След стартирането проверете версията – в горния десен ъгъл трябва да бъде 6.23.9.xxx. Ако е така всичко е наред.

Начинът на работа не се променя. Над таблицата със страните (ЕГН/Име) има таблица – „Регистри ЕДИНСТВО„. Там се посочва съответното производство в кой регистър да се изпрати (допуска се и повече от един). Изпращането става от „Опции“, „Изпращане към ЕДИНСТВО“.