Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Нотарис Калкулатор

НОТАРИС разработи за Вас софтуер за изчисляване на лихвите и общите задължения по изпълнителните дела. Програмата автоматично пресмята лихви върху задълженията и отчита и разпределя погашенията при извършени плащания по изпълнителните дела. Софтуерът ще елиминира рисковете от грешки и пропуски. С програмата се работи много лесно. Само въведете номера на делото и веднага ще получите справка за размера на дълга, от какво се състои той, кога и какви плащания са извършвани и какво са покрили те.

Кратка презентация можете да разгледате ТУК.