Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС 2014

НОТАРИС разработи нова версия със следните нови възможности:

1.След приключване на годината тя автоматично се добавя и отваря за достъп в модул МИНАЛИ ГОДИНИ.

2.Разработен е нов модул БИЗНЕС АНАЛИЗ. Той Ви осигурява възможност да видите за избрани от вас периоди броя удостоверявания от даден вид и приходите от тях. В програмата има подготвени анализи по различни водещи признаци: за период /години, месеци, дни/ или за тип производство. С помощта на анализа по „тип производство” ще можете лесно да видите например всички обстоятелствени проверки и ще можете да подготвите лесно актовете си за ежегодното унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.

3.Добавена е възможност да маркирате вашите ВИП КЛИЕНТИ. Всеки ден системата ще Ви напомня за рождените дни на ВИП клиентите ви за 7 дни напред. Така няма да забравите да ги уважите с поздрав, а те ще бъдат отново трогнати от вашето внимание!

4.Автоматично ФОРМАТИРАНЕ ТЕКСТА НА ДЕЙСТВИЕТО след copy-paste. Премахват се всички недопустими символи, празни редове и интервали, а текста става по-компактен. Премахва се и ограничението за дължината на текстовете.

5.Допуска се ПОВТОРЕНИЕ НА СТРАНА в едно и също производство – едно и също лице може да бъде в едно и също качество повече от веднъж.

6.В калкулатора на таксите вече се вижда и сумата с ДДС.

7.В „справка сметки” е добавен филтър по „ВИД ПЛАЩАНЕ” и така ще можете да правите справка само за плащанията в брой или по банков път.

8.За всяко производство се отбелязва и визуализира кой ПОТРЕБИТЕЛ го е въвел.

9.В макета за препис е заложено по подразбиране от „ОРИГИНАЛ”, което е по-често срещания случай. Това се отразява автоматично и в щемпела. Разбира се, в случаите когато преписът не е от оригинал можете да променяте този параметър.

10.СПРАВКА ЗА КЛИЕНТ може вече да се стартира и от картона на клиента.

11.В платежните нареждания към бюджета са добавени НОВИТЕ ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ: 111111 и 581111.

Как да актуализирате прочетете ТУК.