Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

НОТАРИС 2018

Отчитайки всички ваши идеи за оптимизация и препоръки за промяна в начина на работа усъвършенствахме отново системата НОТАРИС. Имаме удоволствието да ви представим нашата нова и най-добра версия – НОТАРИС 2018.

Както Ви информирахме на 17.10.2017 Microsoft направиха голям ъпдейт на Windows 10 – Fall Creators Update. След него се установи проблем в работата на НОТАРИС. Проблемът се дължи на несъвместимост на версията на Firebird (системата за управление на базата данни, която ползва НОТАРИС) и този ъпдейт. След инсталиране на ъпдейта Windows автоматично изтрива Firebird и не допуска последващото му инсталиране. Данни не се губят, но системата не може да работи. Анализирахме какви са причините и се установи, че версията на Firebird 1.5.6, с която работим вече не отговаря на изискванията на Windows и по тази причина се деинсталира автоматично. Инвестирахме в последно поколение развойни средства за да осигурим безпроблемната работа с най-новите версии на Windows и за да се възползвате от новите функции, които предлагат те.

В тази връзка обявяваме възможността за преминаване към новата версия. Представяме Ви кратко описание на новите функционалности и промените:

1. Преминаване към работа с Firebird 3.0 за осигуряване на пълна съвместимост с актуалните версии на Windows след Fall Creators Update. Осигуряваме възможност за пренос на всичките Ви данни към новата система. Освен съвместимост постигаме и около 30% увеличаване на бързодействието на НОТАРИС.
2. Добавени са нови типове производства: АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ/ МОЛБА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА.
3. Автоматична настройка за изпращане към Единство (тип „ТЗ“), когато се заверява образец от подпис.
4. При печат на ЩЕМПЕЛ е увеличена допустимата дължина на местожителство на страните. Възможност за избора на разстоянието между двата щемпела за подпис и съдържание.
5. Възможност за печат на щемпели завъртени на 90 градуса (ориентация „пейзаж“).
6. Възможност за печат на платежни нареждания към бюджета от Регистър, Печат, Документи, като данните за задълженото лице да се вземат от реда на избрания клиент.
7. В Обработки, Документи е добавена и Декларация по чл. 3в ал.1 и ал. 3 от ЗСПЗЗ без вписване в регистъра.
8. Възможност за настройка на поредността на клиентските данни и свързващите текстове при копирането им за използване в WORD документ. Например: ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ с ЕГН 1234567890, притежаващ/а лична карта 123456789, ИЗДАДЕНА НА 01.01.2010 ОТ МВР СОФИЯ, ВАЛИДНА ДО 01.01.2020, с адрес ГР.СОФИЯ, БУЛ.ВИТОША 1.
9. В бланката на молбата до служба по вписванията в горния десен ъгъл се добави „До съдията по вписванията при РС …”, а от приложението се премахва документ за платен местен данък.
10. При въвеждане на описание на МПС-та има възможност за търсене по част от текст във всяко поле. Увеличени са допустимите дължини на текстовете във всички полета.
11. При въвеждане на описание на ИМОТИ е увеличена допустимата дължина на текстовете.
12. Увеличаване на допустимата дължина на адреса на лицето в декларация по чл. 25, ал.8.
13. Възможност за издаване на СМЕТКИ по производства от преди повече от 30 дни. Допуска се връщане до 365 дни назад.
14. При отпечатване на общия регистър има възможност за режим без нов ред м/у страните – по-компактен текст без празни полета.
15. В модул ИНТЕРНОТАРИУС е добавена възможност за търсене по номер на стари ограничения за справка или корекция. 

Как да актуализирате прочетете ТУК.