Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Промени ДОПК

В съответствие с промените в ДОПК в сила на 03.05.2024 г. е налична нова версия на НОТАРИС, в която са добавени:

– ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 ДОПК
– ДЕКЛАРАЦИЯ за предоставяне на данъчна и осигурителна информация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с чл. 74, ал. 1, т. 9 и чл. 264, ал. 1 и/или ал. 2 от същия кодекс
– Модул за отбелязване на извършена справка в НАП към ОР номер или без да има вписване в ОР
– Книга за справки в НАП

ВАЖНО: Настоящата актуализация може да се направи САМО ако сте със версия на НОТАРИС 2022 или по-нова. Ако сте с по-стара версия е необходимо първо актуализация на ядрото.

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

Препоръчваме актуализацията да се направи от компютърен специалист.

Актуализация на сървър
4. Идете на сървъра за НОТАРИС (ако вече не сте). Направете архив на външен носител от системата, като копирате цялата папка Нотарис.
5. Затворете системата на всички работни места. Намерете работната папка на НОТАРИС. Обикновено е c:\Program Files\Notaris\. Коя е папката се вижда от шорткът-а или при стартиране на НОТАРИС се изписва в статус линията – долу на екрана. Направете архив на папката (копирайте я на друг носител).

6. Изтеглете NotarisUpdate_2024_05.rar и го запишете точно в папката на НОТАРИС. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Не го правете в отделна папка, а в главната на НОТАРИС. Намерете файл NUpdate.exe и го стартирайте. Изпълнете последователно стъпките 1-4 като следите да няма съобщения за грешки в бялото поле долу.

7. Изтеглете NotarisЕxe_2024_05.rar и го запишете в папката на НОТАРИС. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Потвърдете подмяната на всички файлове (Yes to All/ Да за всички). Намерете файл NDopk2024.exe и го стартирайте. Свържете се с нас (за предпочитане по имейл) за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите Вашия номер в НК, дата на плащане и идентификатора, който системата Ви показва. Изпълнете „Обработки“, „Актуализация ДОПК-2024“. С това актуализацията на сървъра е готова. За да проверите стартирайте НОТАРИС. След стартирането проверете версията – в горния десен ъгъл трябва да бъде 6.24.5.xxx. Ако е така всичко е наред.

Актуализация на работните станции (на всички компютри)
8. Изтеглете NotarisЕxe_2024_05.rar и го запишете в папката на НОТАРИС. Обикновено е c:\Program Files\Notaris\. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Потвърдете подмяната на всички файлове (Yes to All/ Да за всички). С това актуализацията на станцията е готова. За да проверите стартирайте НОТАРИС. След стартирането проверете версията – в горния десен ъгъл трябва да бъде 6.24.5.xxx. Ако е така всичко е наред.