Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Промени ППЗМИП

С ДВ. бр.21 от 13.03.2020 г. е обнародвано Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Програмата НОТАРИС е вече готова с тези промени и всички наши потребители могат да ползват актуализирани версии на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

ВАЖНО: Настоящата актуализация може да се направи САМО ако в системата имате предишен вариант на тези декларации. Ако сте с по-стара версия е необходимо първо инсталирането на модул „ЗМДТ и ЗМИП 2019“.

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете актуализацията от ТУК.
6. Запишете я на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“.
7. От там стартирайте NUpdates2020.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва.
9. От меню „Обработки“ изберете „Актуализация ППЗМИП 2020 – НК“. Ще видите съобщение „Актуализацията премина УСПЕШНО“. Затворете програмата.

С това актуализацията е направена и декларациите могат да се ползват както до момента.