Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Промени ТЗ

С ДВ Бр. 105, от дата 30.12.2016 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Търговския закон. Промените влизат в сила от 03.01.2017.
Програмата НОТАРИС е вече готова с тези промени. Създадени са нови типове производства за удостоверяване на подпис и съдържание за:

• ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ
• ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЕ
• ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете актуализацията от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“.
7. От там стартирайте NCommercialRegister.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва. След активиране от „Обработки“ изпълнете „Актуализация ТЗ2017“ и трябва да видите съобщението „Актуализацията премина УСПЕШНО“. Затворете програмата.

С това актуализацията е инсталирана и следва при избор на тип производство в групата „НОТ. ПОКАНИ, ПРОТЕСТИ КОНСТ. ПРОТОКОЛИ И ДР.“ където е и удостоверяване на подпис и съдържание ПЪЛНОМОЩНО ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ да виждате изброените горе типове производства.