Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Notaris Message Service

В допълнение към НОТАРИС Календар, разработихме и представяме на Вашето внимание най-новата ни електронна услуга – Notaris Message Service.

Този продукт извършва автоматично SMS и/или E-MAIL известяване на вашите длъжници за техните задължения за плащане. В НОТАРИС Календар има информация кога е точния срок за всяко плащане, кой е длъжника по него и неговите координати за контакт. Notaris Message Service има грижата безупречно да изпрати SMS и/или E-mail във всеки точно настъпил момент на точния длъжник. Вие може да отсъствате от офиса или да работите по други ангажименти, може момента на събитието да е в извънработно време или в почивен ден – достатъчно е само Notaris Message Service да е включен и той ще генерира SMS и E-mail съобщенията автоматично и ще извършва известяването безотказно и гарантирано. Текстовете на съобщенията се определят от Вас. Кои длъжници да бъдат известявани и по какъв начин също е по Ваша преценка. Програмата поддържа статистика във всеки момент за статуса на известията /изпратени, получени/ с точна дата, час и цена /за изпратените SMS-съобщения/.