Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: архивиране

Архивиране

Препоръчваме всеки ден след приключване на работата да се извършва архивиране на данните върху външен носител – USB стик или диск.

Всички потребители трябва да са извън програмата НОТАРИС когато се извършва архивирането. Архивирането се извършва от компютъра, който е основен за НОТАРИС
1. Поставя се USB в съответния порт на компютъра.
2. След това от основния екран на НОТАРИС се избира менюто „Системни“ и с левия бутон на мишката избирате редът „Архивиране БД“

Системата напълно автоматично стартира и приключва процеса на архивирането. При успешно архивиране в настроената папка ще виждате файл с дата и час съответстващи на момента на архивиране.

Къде да се архивира се настройва от меню „Системни“, „Параметри на системата“, „Системни“ – „Директория за архивиране“. Тук трябва да е посочен път към съществуваща папка на избрания външен носител. Изберете желаната папка от бутона в дясно от полето вместо да я пишете. Потвърдете със „Запис“. За да имате достъп до „Параметри на системата“ трябва да сте с потребител с пълни права.

Ако при настроена директория за архивиране не успявате да направите архив, проверете дали имате права за запис на нови файлове в папката на НОТАРИС. Намерете папката на НОТАРИС в My Computer. С десния бутон на мишката върху нея изберете Properties и след това Security. Натиснете бутон Edit, маркирайте в горната част група Users, а в долната част отметка Full Control. Потвърдете с ОК.

Не опитвайте да разглеждате архивния файл. Той е кодиран и четим само със средствата на програмата НОТАРИС и служи за възстановяване на данните при евентуални аварийни ситуации.