Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: БНБ

Промени в Наредба №27 на БНБ

С оглед приетото изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ е приет нов образец на формата СПБ-Н.

В НОТАРИС е разработен модул, който генерира месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица в актуалната форма СПБ-Н на база на въведените в регистъра данни. Данните за „Валута“ и „Стойност“ са въведени в модул „Такси“ в секция „Други“. Държавата е въведена при първоначалната регистрацията на клиента. Информацията за контакти (телефон и имейл), която е част от отчета можете да актуализирате в „Системни“, „Данни на нотариуса“.

Отчетът се генерира от „Справки“, „Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица“. Избира се месеца, за който желаете да бъде генериран отчета и се потвърждава. Първоначално отчетът се появява на екран и може да бъде отпечатан и/ или записан като PDF файл.

ВАЖНО: Настоящата актуализация може да функционира САМО ако работите с последната версия на системата – НОТАРИС 2018. Ако сте с по-стара версия е необходимо първо инсталирането на НОТАРИС 2018 (може да стане едновременно).

Как да актуализирате прочетете ТУК.