Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: годишно приключване

Годишно приключване

Можете да въвеждате производства за 2024 година само след извършване на процедурата по смяна на годината. Процедурата може да бъде извършена в избран от Вас момент, дори и след като новата календарна година е настъпила. Необходимо е да сте приключили окончателно работата по въвеждане на всички производства и издаване на сметки/фактури за предходната 2023 година.

Смяната на годината се извършва на компютъра, основен за НОТАРИС от потребител с пълни права. Трябва задължително да сте направили архивиране на данните на външен носител. В момента на приключване на годината всички останали потребители трябва да са извън системата. Смяната на годината се извършва от “Системни”, „Настройки номера“ с бутон “Година”. Следвайте внимателно системните въпроси. След извършване на процедурата затворете системата. Влезте в системата отново. Годината долу в дясно на основния екран на НОТАРИС трябва да е 2024. В “Системни”, “Настройки номера” проверете дали номерата на Общ Регистър, Завещателен Регистър, Дела, Томове и Актове показват 1-ци. Само номера в полето “Без ЕГН – служебен №” (намира се най-долу в лявата колона) е възможно да не е 1.

Забележки:

1. Ако при изпълнение на процедурата възникне грешка „Грешка при работа с файл NEWYEAR.TXT“ проверете дали имате права за запис на нови файлове в папката на НОТАРИС. Намерете папката на НОТАРИС в My Computer. С десния бутон на мишката върху нея изберете Properties и след това Security. Натиснете бутон Edit, маркирайте в горната част група Users, а в долната част отметка Full Control. Потвърдете с ОК.

2. Ако имате проблем с архивирането на информацията прочетете ТУК.

3. Преди въвеждането на първия номер за новата година, всички полета са празни. Не въвеждайте номерата ръчно. След избор на тип производство от бутон „Нов“, системата ще генерира автоматично номер 1.

4. Ако след приключването на годината имате нужда от корекции или допълнения в предходната година прочетете ТУК.

НОТАРИС Ви пожелава успешна и ползотворна работа с компютърната система и през 2024 год.!