Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: ддс

Промени в ППЗДДС

С ДВ. бр.3 от 08.01.2019г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените, които засягат НОТАРИС са в сила от 01.07.2019 и са следните:

– Добавен е нов код в колона 8а “Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС” в Дневник за покупките и Дневник за продажбите във връзка с въвеждане на отложено начисляване на ДДС при внос по 167а от ЗДДС. Променена е структурата на файл „POKUPKI.ТХТ“ и на файл „PRODAGBI.ТХТ“.

Програмата НОТАРИС е вече готова с тези промени и всички наши потребители, които имат необходимост от тази актуализация могат да подадат своята информация към НАП в съобразен с промените вид и структура.

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете новия модул от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“.
7. От там стартирайте NotarisDDS2019.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва. Затворете програмата.
9. Маркирайте „NotarisDDS2019.exe“. С десния бутон на мишката изберете „Send To -> Desktop (create shortcut)“ за да създадете Shortcut за новия модул.

С това актуализацията е инсталирана и следва отчетните регистри по ДДС да се формират от този нов модул, а не директно от програмата Notaris или от версията за 2017-та година.

Ако желаете да инсталирате модула на клиентска станция, следва в Target на създадения в предходната точка Shortcut да добавите с коя БД ще работи – както в основната програма.

Актуална версия на програмния продукт на НАП за проверка на отчетните регистри по ДДС можете да изтеглите от ТУК.