Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: единство

НОТАРИС ЕР 2016

Уважаеми потребители на НОТАРИС,

В съответствие с изискванията за съвместимост с новата версия на системата ЕДИНСТВО 2, която стартира работа от 13.04.2016 г., Ви уведомяваме, че е готова и новата версия на нашия модул за автоматично изпращане на данни – НОТАРИС ЕР 2016.

Добавена е възможност за изпращане на:
• Удостоверявания по ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
• Удостоверявания по ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
• Пълномощни с включено упълномощаване за извършване на действие пред БАНКА

ПРИНЦИП НА РАБОТА:

1. Новият модул НОТАРИС ЕР 2016 е допълнение към съществуващия до момента модул НОТАРИС ЕР2. Ако не сте ползвали НОТАРИС ЕР2 от 2015-та година, можете да се свържете с нас за да Ви предложим вариант за директно преминаване към НОТАРИС ЕР 2016.
2. Предвидени са два режима на работа в зависимост от версия на НОТАРИС, с която работите:
2.1. Интегриран с НОТАРИС (за потребители с версия НОТАРИС 2015) – в общия регистър, директно от регистрационния номер има функция „ИЗПРАЩАНЕ КЪМ ЕДИНСТВО“. Така може да се изпраща информация незабавно за всеки номер веднага след въвеждането му. ПРЕПОРЪЧВАМЕ РАБОТАТА В ТОЗИ РЕЖИМ, защото е по-бърз и лесен за работа.
2.2. Самостоятелен режим (за потребители с версии по-стари от НОТАРИС 2015) – с отделен модул се формира извадка от регистъра за определен период (дата). Избраните с маркиране записи се изпращат директно към ЕДИНСТВО чрез новия модул НОТАРИС ЕР 2016.
3. Преди да бъде изпратена информация към ЕДИНСТВО, тя се визуализира и Вие ще знаете какво точно ще бъде изпратено. Допуска се и промяна на информацията ако е необходимо. Например когато е достатъчно изпращането на “извлечение“ от пълномощно можете да изтриете частта от описанието на действието, която не трябва да бъде изпратена.

НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:

В зависимост от версията на НОТАРИС, с която работите вижте указанията:
. За потребители на версия 2015 прочетете ТУК.
. За потребители на версия по-стара от 2015 прочетете ТУК.