Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: ЗМИП

Регистрация на указания за наблюдение по чл.74, ал.7 от ЗМИП

Осигурихме техническа възможност за регистрация на указанията по чл. 74, ал. 7 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за осъществяване на наблюдение на извършвани в рамките на деловото взаимоотношение сделки или операции за определен период и предоставяне на информация за същите.

В НОТАРИС е разработен нов модул, в който да се регистрират получените указания. След регистрация в новия модул, работата с НОТАРИС продължава по познатия начин. При опит за вписване в регистъра на лице обект на наблюдение, системата автоматично ще изведе съобщение, с което ще Ви напомни за това Ваше задължение. Предвидихме възможност за експорт/импорт на списъците, които се въвеждат с указанията когато са дълги. По този начин потребителите на НОТАРИС, които имат модула могат да ползват готов въведен от техни колеги в друга кантора списък. Има възможност за преглед на списъка след импорт.

ВАЖНО: Настоящата актуализация може да функционира САМО ако работите с последната версия на системата – НОТАРИС 2018. Ако сте с по-стара версия е необходимо първо инсталирането на НОТАРИС 2018 (може да стане едновременно).

Как да актуализирате прочетете ТУК.