Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: ЗСПЗЗ

Промени ЗСПЗЗ

С ДВ Бр. 42, от дата 22.05.2018 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“. Програмата НОТАРИС е вече готова с тези промени. Създадени са нови типове производства за удостоверяване едновременно на подпис и съдържание за:

• ДОГОВОР ЗА НАЕМ СЪС СРОК НАД 1 ГОДИНА
• ДОГОВОР ЗА АРЕНДА

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ). Фактура ще Ви бъде издадена автоматично след получаване на плащането.
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете актуализацията от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“.
7. От там стартирайте NUpdate2018.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва. След активиране от „Обработки“ изпълнете „Актуализация ЗСПЗЗ 2018“ и трябва да видите съобщението „Актуализацията премина УСПЕШНО“. Затворете програмата.

С това актуализацията е инсталирана и следва при избор на тип производство в групата „НОТ. ПОКАНИ, ПРОТЕСТИ КОНСТ. ПРОТОКОЛИ И ДР.“ където е и удостоверяване на подпис и съдържание ПЪЛНОМОЩНО ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ да виждате изброените горе типове производства.