Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: нбдн

НБДН

НОТАРИС разработи модул за автоматично водене на Книга за справки до НБД „Население” със следните възможности:

. Програмата Ви дава възможност лесно и бързо автоматично да впишете в книгата извършените справки във връзка с производства, за които извършване на справка е задължително. Това се прави директно в модула за регистрация.

. Също така в книгата можете да опишете извършени справки по искане на клиенти във връзка с предварителни договори и други, които не се вписват в общия регистър.

. От програмата можете да отпечатате документ – декларация за поискана справка, която поискалия справката да подпише като доказателство, че справката е извършена със служебни цели. За генерирането на документа се изисква да разполагате с модул НОТАРИС ДОКУМЕНТИ.

. Независимо от начина на регистрация всички запитвания се включват в книгата за справки до НБД „Население”. Книгата може да се отпечатва подобно на нотариалните регистри. При поискване справка от книгата може да бъде извадена за произволен период от време.

Как да актуализирате прочетете ТУК.