Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: нрблд

НРБЛД

НОТАРИС разработи модул за автоматично водене на Книга за справки до „Национален регистър на българските лични документи” със следните възможности:

. Програмата Ви дава възможност лесно и бързо автоматично да впишете в книгата извършените справки във връзка с производства, за които извършване на справка е задължително. Това се прави директно в модула за регистрация.

. Също така в книгата можете да опишете извършени справки по искане на клиенти във връзка с други документи, които не се вписват в общия регистър.

. Независимо от начина на регистрация всички запитвания се включват в книгата за справки до „Национален регистър на българските лични документи”. Книгата може да се отпечатва подобно на нотариалните регистри. При поискване справка от книгата може да бъде извадена за произволен период от време.

Как да актуализирате прочетете ТУК.