Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: скенер

Скенер

НОТАРИС сканира за Вас и документи за самоличност.

Програмата НОТАРИС чрез специализиран интегриран модул и скенер постигат експресна бързина, контрол и сигурност при въвеждането, съхранението и достъпът за справки до данните относно Вашите клиенти.

Разпознават се:
.ЛИЧНА КАРТА
.ШОФЬОРСКА КНИЖКА
.МЕЖДУНАРОДЕН ПАСПОРТ
.КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ С ХУМ.СТАТУТ
.КАРТА НА БЕЖАНЕЦ
.УД ПРЕБИВАВАНЕ В BG
.РАЗР.ПРЕБИВАВ. В BG
.КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ, ПОЛ.УБЕЖИЩЕ
.ВРЕМЕННА КАРТА

Това е уникално и авангардно за българската нотариална практика решение.

Портативния специализиран скенер изчита всички данни за клиентите от личните им документи, автоматично ги прехвърля и записва в специалните съответни полета на системата НОТАРИС и разполагате с компютърно снимково изображение на клиента и документа му за самоличност /опция/.

Двустранното сканиране и разчитане на лична карта се извършва за 15 сек.

Можете в последствие винаги да пренасяте пакетно данните на клиента в Word за целите на изготвяни документи. Издаването на сметка/фактура, за която са нужни пълните данни на всеки клиент вече ще е улеснено максимално.

Абсолютната точност на скенера и модула Ви осигуряват защита от грешки при въвеждане на данните за клиентите. Модулът позволява контрол на ЕГН и срок на валидност на документа за самоличност, контролира и не допуска дублиране на номер на лична карта, запазва архив на данните и изображенията при промяна на документа за самоличност.

Специализираният скенер за документи за самоличност е с изключително качество, перфектен дизайн и отлични параметри.