Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: 2020

Промени ППЗМИП

С ДВ. бр.21 от 13.03.2020 г. е обнародвано Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Програмата НОТАРИС е вече готова с тези промени и всички наши потребители могат да ползват актуализирани версии на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

ВАЖНО: Настоящата актуализация може да се направи САМО ако в системата имате предишен вариант на тези декларации. Ако сте с по-стара версия е необходимо първо инсталирането на модул „ЗМДТ и ЗМИП 2019“.

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете актуализацията от ТУК.
6. Запишете я на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка „C:\Program Files\Notaris“.
7. От там стартирайте NUpdates2020.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва.
9. От меню „Обработки“ изберете „Актуализация ППЗМИП 2020“. Ще видите съобщение „Актуализацията премина УСПЕШНО“. Затворете програмата.

С това актуализацията е направена и декларациите могат да се ползват както до момента.