Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: 2022

НОТАРИС 2022

Отчитайки всички ваши идеи за оптимизация и препоръки за промяна в начина на работа усъвършенствахме отново системата НОТАРИС. Имаме удоволствието да ви представим нашата нова и най-добра версия – НОТАРИС 2022.

Инвестирахме в последно поколение развойни средства за да осигурим безпроблемната работа с най-новите версии на Windows и за да се възползвате от новите функции, които предлагат те.

Представяме Ви кратко описание на новите функционалности и промените:
1. Системата ще ви улеснява като вече може сама да подрежда най-използвани типове производства. В списъка, от който се избира тип производство (бутон „Нов“) данните се подреждат в зависимост от честотата на употреба в кантората. Колкото по-често се ползва, толкова по-напред в списъка излиза.
2. В щемпел за ПОДПИС когато е генериран номер на акт/том те вече ще излизат автоматично – например при законна ипотека, договор наем и др.
3. Възможност за отпечатване на банковата сметка на нотариуса в сметка/фактура. При издаване можете да изберете IBAN от предварително въведен списък (ако са повече от една).
4. Възможност за експорт на сметка/ фактура в PDF формат, включително и да бъдат подписвани с електронен подпис.
5. В модул „ЗМДТ“ е добавена възможност да се въведе и изпрати информация към повече от една общинска администрация при сделки като замяна, делба където е необходимо да се плати данък придобиване и да се информират по чл.51 ал.2 ЗМДТ две или повече Общини.
6. В ЧАКАЩИ ДОКУМЕНТИ са добавени автоматичен запис на данните, възможност за подготовка на информацията относно Единство, опция за копиране на страните от предишно вписване.
7. В данни за клиент са добавени телефонен номер и имейл адрес. Не са задължителни.
8. Възможност за настройка на формата на данните на чужденците, когото се копират към други програми – например ДЖОН СМИТ, гражданин на САЩ, роден на 01.01.2990 в БОСТЪН САЩ, притежаващ/а ЛК/ЛП 0000123456 ИЗДАДЕН НА 01.12.2020
9. Нова справка – Опис на документи подлежащи на унищожаване
10. Нова справка – Справка – удостоверение по НОМЕР
11. В Обработки/ Документи/ Декларация за източника на имуществено състояние е добавена възможност да се генерира и за юридическо лице
12. Нова бланка за генериране в Word на ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ НА МПС
13. Нова бланка за генериране в Word на ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА НА МПС
14. Нова бланка за генериране в Word на ДЕКЛ. ПО ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т. 2 от ЗМИП
15. Нов тип производство ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА НА МПС
16. Нов тип производство ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 100 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА
17. Нов тип производство НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
18. Нов тип производство ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ В КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

Как да актуализирате прочетете ТУК.